Klara, färdiga PITCHA!

Har du en bra filmidé?

Ta chansen att delta i Exits “pitchtävling” och presentera din filmidé för en jury. Bästa pitchen vinner ett växthusstöd från Länskultur Gävleborg på 3 000 kronor som kan användas till t ex ett filmprojekt, kurser eller resor.

Anmäl dig till pitchningen till tina@exitfilmfestival.se

(Ange ditt namn, kontaktuppgifter, ålder och filmprojektets titel).

Varje pitch får 10 minuter på sig att presentera sin filmidé. Tänk på att gärna ta med dig referensmaterial som kan illustrera din filmidé tex foton eller filmklipp. (Obs – ta med dig din egen utrustning/dator!)

Läs mer om hur en pitch går till på Voodoos hemsida.