NOOMARATON i Gävleborg 2023

Obs! Denna infotext avser 2023 års tävling. Info om 2024 års upplaga av Noomaraton presenteras senare.

Kul filmtävling där man får 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film!  På morgonen lördagen 2 september får lagledaren ett SMS med 3 platser, 3 föremål och ett tema – sen är det bara att sätta igång och filma!

Anmälan:
Anmälningsblanketten fyller du i här!

Regler:

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.

Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga att filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t. ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara skapat på egen hand, clearat eller komma från ett fritt arkiv som tillåter användning.

Senast kl. 09.00 söndag morgon 3 september, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.

I Gävleborg skickas filmen (via Sprend eller liknande) till info@exitfilmfestival.se.

Färdig film får vara max 5 minuter. Hur inlämning av färdig film går till varierar från region till region. Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en regional jury som utser två filmer som kvalificeras till riksfinalen. Vid riksfinalen utser riksjuryn en nationell vinnarfilm.

Juryns bedömningskriterier 
En Noomaraton-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:
– Berättelsens förmåga att gripa sin publik
– Hur väl filmen speglar förutsättningarna
– Filmiskt hantverk
Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra.
Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

Visning och presentation av vinnare
Efter att tävlingen avslutats kommer filmerna att visas under Exit Filmfestival. Där kommer en jury att utse ett vinnande bidrag!

Riksfinal
Den 7 oktober på Filmhuset i Stockholm.