NOOMARATON i Gävleborg 2018

EXIT arrangerar Gävleborgs uttagning till Noomaraton 2019!

Noomaraton_logo_trsp_bg

Kul filmtävling där man får 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film!  På morgonen lördagen 31 augusti får lagledaren ett SMS med 3 platser, 3 föremål och ett tema – sen är det bara att sätta igång och filma!

Anmälan
Anmälningsblanketten fyller du i HÄR!

Regler:

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.

Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

Senast kl 09.00 söndagmorgon 1 september, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar.
i Gävleborg skickas filmen (via Sprend eller liknande) till viktor@exitfilmfestival.se

Färdig film får vara max 5 minuter. Hur inlämning av färdig film går till varierar från region till region. Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en regional jury som utser två filmer som kvalificeras till riksfinalen. Vid riksfinalen utser riksjuryn en nationell vinnarfilm.

Juryns bedömningskriterier 
En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:
– Berättelsens förmåga att gripa sin publik
– Hur väl filmen speglar förutsättningarna.
– Filmiskt hantverk
Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra.
Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

Visning och presentation av vinnare
3 helger efter tävlingen avslutas, söndagen den 23 september 2018 kommer filmerna att visas under EXIT Filmfestival i Stora Retorten, Gasklockorna i Gävle. Där kommer en jury att utse två bidrag som kvalificerats till riksfinalen i Stockholm den 29 september, en vinnare och ett wildcard. Festivalen och visningen är öppen för allmänheten och entrén är gratis.

Riksfinal
Riksfinalen äger rum på Filmhuset i Stockholm lördagen 5 oktober. Finalisterna består av två filmer från varje deltagande region/län. En riksjury utser årets bästa Noomaratonfilm.