Kontakt

Har du frågor om festivalen och/eller filmanmälan?

Thomas Lothström Festivalsamordnare
Thomas.lothstrom@mac.com
070 – 334 21 79

Johan Bodell Festivalsamordnare
johanbodell@me.com
076 – 117 96 84

Henrik Harrysson Filmkonsulent
Region Gävleborg
801 88 Gävle
henrik.harrysson@regiongavleborg.se
026-53 11 89, 0722-00 01 04

Exit Filmfestival på facebook